Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo làm việc với Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

Cập nhật 26/09/2022 | Lúc 3:08:52

Ngày 23/9/2022 Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo do TS. Phạm Văn Tác – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng đã đến thăm và làm việc với trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.

Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn tuyển sinh từ năm 2019 đến nay với tổng số 713 sinh viên, trong đó số sinh viên tốt nghiệp là 1.315 sinh viên (Trong đó có 840 sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp tuyển sinh từ những năm trước).

Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy khối ngành chăm sóc sức khỏe tại trường hiện nay cả cơ hữu và thỉnh giảng là: 89 giảng viên. Trong đó: Tiến sĩ: 04 giảng viên; Chuyên khoa II: 07 giảng viên; Thạc sỹ: 38 giảng viên; Chuyên khoa I: 14 giảng viên; Bác sĩ, Cử nhân: 26 giảng viên.

TS. Phạm Văn Tác thăm cơ sở vật chất thực hành của Trường Cao Đẳng Đại Việt Sài Gòn

 

Ngày 13/06/2022, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn được Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế trao Quyết định số 72/QĐ-K2ĐT về việc cấp mã cơ sở đào tạo liên tục.

Bện cạnh việc đào tạo các ngành: Dược, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Kỹ thuật Hình ảnh Y học, Nhà trường xây dựng đề án đào tạo ngành Y sỹ Đa khoa trình độ Cao đẳng, đồng thời chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng (cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình đào tạo) xin phép đào tạo thí điểm đối với ngành này.