Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo làm việc với Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Cập nhật 30/08/2020 | Lúc 12:55:16

Ngày 28/8/2020, Đoàn công tác của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo do TS. Phạm Văn Tác, Cục trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Tham gia đoàn công tác có PGS.TS. Nguyễn Vũ Trung, Phó Cục trường và lãnh đạo, chuyên viên phòng quản lý đào tạo. Về phía Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng có PGS.TS. Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng, PGS.TS. Trần Mạnh Hà, Phó Hiệu trưởng và lãnh đạo các khoa, phòng liên quan.

PGS.TS. Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng báo cáo một số hoạt động về công tác tuyển sinh, mở ngành và đào tạo các ngành thuộc khối ngành sức khỏe

Sau khi thăm quan cơ sở vật chất, phòng thực hành tiền lâm sàng tại trường, đoàn công tác của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã trao đổi và thảo luận với nhà trường về một số nội dung sau:
1) Công tác tuyển sinh, mở ngành và đào tạo nhân lực y tế năm 2020.
2) Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo các ngành thuộc khối ngành sức khỏe;
3) Công tác tổ chức đào tạo và đánh giá kỹ năng thực hành tiền lâm sàng.

TS. Phạm Văn Tác, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trao đổi một số nội dung về công tác bảo đảm chất lượng đào tạo nhân lực y tế

Đoàn công tác Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo thăm quan cơ sở vật chất, phòng thực hành tiền lâm sàng tại trường