Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo làm việc với Viện Dược liệu

Cập nhật 22/05/2020 | Lúc 9:41:55

Ngày 22.5.2020, TS Phạm Văn Tác, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo và các chuyên viên của Cục đã có buổi làm việc với Lãnh đạo và các chuyên viên, nhà nghiẻn cứu của Viện Dược liệu.

PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi, Giám đốc Viện Dược liệu đã trình bày tóm tắt kết quả hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo của Viện giai đoạn 2016-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2025.

TS. Phạm Văn Tác đánh giá cao kết quả hoạt động của Viện trong thời gian qua. Viện Dược liệu đã có nhiều nghiên cứu về nguồn tài nguyên dược liệu, bảo tồn nguồn gen, công tác giống, qui trình kỹ thuật trồng trọt và phát triển vùng nguyên liệu… Trong giai đoạn 2016-2020, Viện đã có 80 bài báo khoa học quốc tế và 372 bài báo trong nước, 09 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công, tham gia đào tạo 88 NCS, 103 thạc sĩ.