Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo làm việc với Viện Pasteur Nha Trang

Cập nhật 10/04/2022 | Lúc 4:02:29

Ngày 06/04/2022 đoàn công tác Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo do TS. Phạm Văn Tác – Cục trưởng là trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Viện Pastuer Nha Trang.

Viện Pastuer Nha Trang Pastuer Nha Trang là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế. Viện có  sự hợp tác quốc tế với nhiều đối tác trên thế giới như: Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hoa kỳ, Tổ chức Y tế Thế giới, Đại Học Nagasaki Nhật Bản (2020-2021), Trung tâm Quốc gia Y tế toàn cầu Nhật Bản, Viện Pasteur Paris, PATH, UNDP.

Năm 2021, Viện đã tiến hành đào tạo được 41 lớp với 582 học viên trong 14 lĩnh vực thuộc y tế dự phòng. Đã xây dựng và thẩm định 14 giáo trình đào tạo trực tiếp, 01 chương trình đào tạo online các lớp thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, phạm vi chuyên môn của Viện và theo quy định TT 22. Đang chuẩn bị thẩm định và đưa vào đào tạo 02 lớp đào tạo online.

Về công tác thử nghiệm lâm sàng, hiện nay Viện đang triển khai 02 nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin phòng COVID-19.

Định hướng trong thời gian tới Viện Pastuer Nha Trang tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ nói chung, hoạt động thử nghiệm lâm sàng (TNLS) của Viện; Mở rộng, tăng cường hợp tác với các Cơ sở y tế (điểm nghiên cứu) trong khu vực, trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, TNLS; Tăng cường hợp tác quốc tế, hợp tác với các nhà tài trợ trong và ngoài nước trong hoạt động TNLS.

Nhân dịp buổi làm việc Lãnh đạo Viện mong muốn Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nâng cao năng lực về nghiên cứu khoa học nói chung, hoạt động thử nghiệm lâm sàng của Viện Pasteur Nha Trang. Đào tạo thêm cho cán bộ về nghiên cứu khoa học. Tập huấn thêm về các chứng chỉ TOT cho đội ngũ cán bộ Viện. Hỗ trợ thêm kinh phí cho các hoạt động NCKH, ĐTLT (đặc biệt đào tạo cho cán bộ Viện). Tạo điều kiện chuyển đổi xét duyệt các nghiên cứu từ các nguồn tài trợ khác thành đề tài cấp Bộ.