Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo làm việc với Viện Pastuer Tp Hồ Chí Minh

Cập nhật 24/04/2022 | Lúc 2:20:24

Ngày 21/4/2022 đoàn công tác Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo do TS. Phạm Văn Tác – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng đã đến thăm và làm việc với Viện Pastuer Tp Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp đoàn đã được nghe GS. TS Nguyễn Vũ Trung – Viện trưởng báo cáo về các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Viện, nghe báo cáo tổng hợp của Viện, nghe ý kiến của các phòng ban đặc biệt các Khoa chuyên môn và thảo luận các nội dung liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc TS. Phạm Văn Tác đánh giá Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh là Viện đầu ngành về lĩnh vực y tế dự phòng có nhiều chuyên gia, cán bộ chuyên khoa sâu, chuyên khoa đặc thù vì vậy cần chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật cho hệ thống y tế. Đối với công tác đào tạo liên tục cho cán bộ y tế, đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội là nhu cầu phát triển thường xuyên, liên tục đối với ngành y tế vì vậy Viện cần phát huy các thế mạnh của mình xem xét mở thêm các mã ngành đào tạo sau đại học phù hợp. Với công tác nghiên cứu khoa học Viện cần xác định nước ta phấn đấu đến năm 2045 là một nước công nghệp có khoa học công nghệ đứng thứ hai trong khối ASEAN, Do đó, cần xác định hướng nghiên cứu ưu tiên, mũi nhọn và đặc thù, đặc biệt xem xét tiến độ khẩn trương xây dựng phòng an toàn sinh học cấp 4. Các đề tài nghiên cứu theo nghị định thư hoặc nghiên cứu bằng nguồn vốn không từ ngân sách sự nghiệp khoa học đề nghị Viện xem xét hàm lượng khoa học, tính ứng dụng của kết quả nghiên cứu để thực hiện quy trình công nhận đề tài cấp Bộ theo hướng dẫn tại công văn số 99/BYT-K2ĐT ngày 08/01/2020 của Bộ Y tế. Đề nghị Viện tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng Khoa học công nghệ của Viện để tư vấn, định hướng cho các nghiên cứu trong giai đoạn tới, đặc biệt theo các định hướng Chương trình KHCN cấp Bộ đã được Bộ Y tế ban hành. Về xây dựng, phát triển đội ngũ khoa học, cán bộ chuyên môn: Thành lập các nhóm nghiên cứu chuyên sâu, phát huy các chính sách khuyến khích tính tự chủ, sáng tạo của các nhà khoa học, cán bộ chuyên môn để khơi dạy tiềm năng, sở trường của từng người.