Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế làm việc với Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

Cập nhật 06/07/2020 | Lúc 10:20:45

Ngày 04/7/2020, Đoàn công tác Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế do TS. Phạm Văn Tác làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo, cán bộ giảng viên, giáo viên Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.

Thay mặt nhà trường, TS. Lê Lâm – Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tóm tắt về công tác tuyển sinh, đào tạo năm 2020 và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo các ngành thuộc khối ngành sức khỏe của nhà trường.

TS. Lê Lâm – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

Thăm quan một số Phòng thực hành, thí nghiệm của Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn:

 


Sau khi lắng nghe các ý kiến trao đổi, TS. Phạm Văn Tác đánh giá cao nỗ lực của Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn trong thời gian qua. Để đảm bảo chất lượng đào tạo các ngành thuộc khối ngành sức khỏe, TS. Phạm Văn Tác đề nghị nhà trường tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, tăng cường năng lực đội ngũ giảng viên chuyên ngành, đổi mới chương trình đào tạo theo hướng dựa trên năng lực, đổi mới phương pháp dạy học và phối hợp tốt với các bệnh viện trong tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe theo đúng quy định tại Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ.

Về một số đề xuất của nhà trường, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo ủng hộ và sẽ phối hợp với nhà trường cùng thảo luận phương thức thực hiện tốt nhất đảm bảo chất lượng đào tạo và phù hợp với nhu cầu nhân lực y tế.


Đoàn công tác của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo-Bộ Y tế chụp ảnh cùng lãnh đạo Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn.