Cung cấp số liệu cho báo cáo đào tạo nhân lực y tế theo địa chỉ, cử tuyển

Cập nhật 18/05/2016 | Lúc 3:46:05

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường đào tạo góp phần đảm bảo nhân lực y tế cho các địa phương các vùng khó khăn và để chuẩn bị cho các hội thảo về nhân lực y tế, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trân trọng đề nghị các Trường cung cấp thông tin liên quan đến đào tạo cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ sử dụng trong một số năm vừa qua.

Báo cáo xin gửi về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế trước ngày 30/5/2016 theo địa chỉ: 138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: 0913593736, Email: vanphongcuck2dt@gmail.com, phamngangiang@gmail.com.

Download biểu mẫu: CV_368_1