Đại học Y tế công cộng nâng cao chất lượng, đổi mới và hiệu quả trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

Cập nhật 03/06/2020 | Lúc 3:33:16

Ngày 2/6/2020 Đoàn công tác Bộ y tế do GS. TS Trần Văn Thuấn Thứ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với tập thể Lãnh đạo, giảng viên Trường Đại học Y tế công cộng.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các Vụ/ Cục Bộ Y tế (Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý khám chữa bệnh …)

Tại buổi làm việc sau khi nghe đại diện lãnh đạo nhà trường báo cáo, Thứ trưởng đánh giá cao công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

GS.TS Hoàng Văn Minh, Phó Hiệu trưởng báo cáo hoạt động của nhà trường

TS. BS Phạm Văn Tác đánh giá cao vai trò đầu ngành về đào tạo Y tế công cộng của nhà trường

Đại diện Lãnh đạo các Vụ / Cục tham gia đoàn công tác

Thứ trưởng đề nghị nhà trường phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ sớm hoàn thiện xây dựng quy chế hoạt động cho Hội đồng trường. Nhà trường cần nghiên cứu tiếp tục mở các mã ngành mới ưu tiên y tế công cộng theo nhu cầu của xã hội. Song song đó cần sớm hoàn thiện các chương trình đào tạo của nhà trường cũng như theo đặt hàng của Bộ Y tế. Tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế theo hướng đầu ngành y tế công cộng. Nhà trường cũng cần làm việc với các cơ sở thực hành, sớm công bố cơ sở thực hành của nhà trường. Ngoài nhiệm vụ chính, Nhà trường cần lưu ý giúp Bộ Y tế trong công tác quản lý điều hành, cụ thể: quản lý số hóa dự liệu nghiên cứu khoa học, hoàn thiện chính sách, thực hiện các đánh giá nghiên cứu chính sách, qua đó đề xuất chính sách mới.

Đoàn công tác và địa diện Lãnh đạo, giảng viên nhà trường tại buổi làm việc