Đại hội Đảng Bộ Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật 08/05/2020 | Lúc 9:08:09

Ngày 08/05/2020 Đoàn công tác Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo do Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Văn Tác, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đài tạo, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Y tế đã đến tham dự và phát biểu tại Đại hội Đảng Bộ Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương lần thứ 22 nhiệm kỳ 2020-2025.