Đăng ký Khóa đào tạo cập nhật kiến thức về phòng, chống dịch COVID-19 cho giảng viên (ToT) các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe

Cập nhật 28/05/2021 | Lúc 1:44:46

Tình hình dịch COVID-19 trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp, để chủ động góp phần phòng chống dịch có hiệu quả, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Bộ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã có công văn số 517/K2ĐT-VP ngày 07 tháng 5 năm 2021 chỉ đạo các cơ sở đào tạo nhân lực y tế khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch và chuẩn bị đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên tình nguyện để sẵn sàng tham gia phòng chống dịch COVID-19.

I. Tổ chức khóa tập huấn ToT “Cập nhật kiến thức và kỹ năng phòng chống COVID-19”

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long về việc tăng cường tập huấn cho cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên về phòng chống dịch COVID-19, tập trung vào các nội dung: tiêm chủng và an toàn tiêm chùng; lấy mẫu và xét nghiệm; chăm sóc điều trị, phòng lây nhiễm chéo, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát bệnh tật Hòa Kỳ tại Việt Nam tổ chức khóa tập huấn ToT “Cập nhật kiến thức và kỹ năng phòng chống COVID-19” cho giảng viên các trường đào tạo nhân lực y tế, cụ thể:

1. Thời gian đào tạo: tuần từ 01 đến 06 tháng 6 năm 2021. (Lịch học chi tiết sẽ được thông báo cụ thể sau khi có danh sách đăng ký của các cơ sở đào tạo).

2. Hình thức đào tạo: trực tuyến qua phần mềm zoom

3. Đối tượng đào tạo: cán bộ, giảng viên chuyên ngành phù hợp của cơ sở đào tạo nhân lực y tế.

4. Số lượng học viên: 04 cán bộ, giảng viên/01 cơ sở đào tạo.

5. Chứng chỉ đào tạo: cấp chứng chỉ đào tạo liên tục theo quy định.

6. Điều kiện đăng ký khóa đào tạo: Trường có văn bản: i) Đăng ký, cử cán bộ, giảng viên tham gia khóa đào tạo; ii) cam kết tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên lĩnh vực sức khỏe của trường theo chương trình và tài liệu của lớp tập huấn (báo cáo kết quả về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế).
Bộ Y tế trân trọng đề nghị các cơ sở đào tạo nhân lực y tế có văn bản đăng ký tham gia khóa đào tạo và cung cấp thông tin lãnh đạo đầu mối, cán bộ, giảng viên được cử tham gia khóa đào tạo (Thông tin theo phụ lục gửi kèm công văn).

Văn bản đăng ký đề nghị gửi về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế chậm nhất trước 17h00 ngày 31 tháng 5 năm 2021 (công văn gửi về địa chỉ email: daotao.k2dt@gmail.com) để tổng hợp và lập kế hoach đào tạo chi tiết. Ban tổ chức sẽ gửi hướng dẫn học trực tuyến, chương trình và tài liệu lớp học qua địa chỉ email của từng học viên do cơ sở đào tạo cử tham gia.

II. Đề nghị khen thưởng của Bộ Y tế
– Các cơ sở đào tạo nhân lực y tế căn cứ kết quả tham gia của cá nhân, tập thể trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 và quy định tại Điều 27, Thông tư số 38/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế, đề xuất danh sách các cá nhân và tập thể đề nghị Bộ Y tế tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.
– Văn bản đề nghị khen thưởng (kèm theo hồ sơ, quyết định thành lập các đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch của đơn vị) gửi về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, quyết định.

Thông tin chi tiết đề nghị: xem trên mục “Thông báo” trang thông tin điện tử của Cục KHCN&ĐT (www.asttmoh.vn) hoặc liên hệ Ths. Phạm Ngọc Bằng, chuyên viên theo số điện thoại: 0964.888.456.
Trân trọng./.

Công văn: CV gui CSGD dang ky tham gia tap huan ToT.signed (1)