Đăng ký tham gia lớp tập huấn ToT cho cán bộ, giảng viên các Trường Đại học, Cao đẳng Y tế về tiêm chủng các vắc xin phòng COVID-19

Cập nhật 15/07/2021 | Lúc 2:41:08

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tổ chức tập huấn cho các Trường Đại học, Cao đẳng Y tế về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để huy động nguồn nhân lực tham gia chiến dịch, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Chương trình Tiêm chủng mở rộng tiếp tục tổ chức tập huấn giảng viên (ToT) cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của các Trường Đại học, Cao đẳng Y tế trên toàn quốc để cập nhật thông tin về 03 loại vắc xin phòng COVID-19 mới sẽ triển khai trong thời gian tới. Kế hoạch tập huấn như sau:

1. Nội dung tập huấn:
+ Hướng dẫn tiêm chủng các vắc xin phòng COVID-19:
– Vắc xin Comirnaty của Pfizer – BioNtech.
– Vắc xin COVID-19 Moderna
– Vắc xin COVID-19 (Vero cell) bất hoạt của Sinopharm
+ Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo Quyết định số 2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021.
2. Thời gian tập huấn: 01 buổi, ngày 23/07/2021.
3. Đối tượng đào tạo: Cán bộ, giảng viên chuyên ngành phù hợp của cơ sở đào tạo nhân lực y tế.
4. Số lượng học viên: 04 cán bộ, giảng viên/01 cơ sở đào tạo.
5. Hình thức tập huấn: Trực tuyến qua phần mềm Zoom.
6. Điều kiện đăng ký khóa đào tạo:

Trường có văn bản: i) Đăng ký, cử cán bộ, giảng viên tham gia khóa đào tạo; ii) Cam kết tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên lĩnh vực sức khỏe của trường theo chương trình và tài liệu của lớp tập huấn (báo cáo kết quả về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế).

Các cán bộ, giảng viên được cử tham gia khóa tập huấn sẽ thực hiện đăng ký thông tin của cá nhân theo đường link đăng ký tham dự tập huấn như sau:

https://docs.google.com/forms/d/1gxKvp69d3P7IBD23oatJa2DTd7ye2jVG0gZ3duzB4U0/edit

hoặc quét mã Qr:

Thông tin chi tiết đề nghị xem trên mục “Thông báo” trang thông tin điện tử của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (www.asttmoh.vn) hoặc xin liên hệ TS.BS Trần Thị Mỹ Hạnh 0912.345.940 (Cục KHCN-ĐT), ThS.BS Lý Thị Thúy Vân 0394.569.913 (Viện VSDTTW).

Download công văn: VB di_Cong van gui CSĐT ve tap huan tiem chung vac xin COVID-19.signed