Đào tạo chuyên khoa trong ngành Y tế

Cập nhật 09/06/2022 | Lúc 8:47:21

Ngày 08 tháng 6 năm 2022, GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp về Đào tạo chuyên khoa trong ngành Y tế. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo: TS. Phạm Văn Tác – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia; TS. Nguyễn Văn Quân – Phó Cục trưởng; cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Y tế.

Tại cuộc họp các đại biểu đã được nghe TS. Nguyễn Văn Quân – Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo báo cáo tóm tắt “Thực trạng công tác đào tạo chuyên khoa và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo” của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn kết luận cuộc họp

Kết luận buổi làm việc Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị c ần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo chuyên khoa theo xu hướng hội nhập quốc tế, lưu ý đến tính khả thi và đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực y tế nhằm thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở. Giao Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan tiến hành đánh giá để có đủ cơ sở khoa học xác định lộ trình chuyển đổi sang đào tạo bác sĩ theo mô hình 6+3, đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho các tuyến, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở. Khẩn trương triển khai các hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi đánh giá năng lực hành nghề đáp ứng chất lượng đầu ra của người học sau tốt nghiệp, đảm bảo đủ năng lực hành nghề.

TS. Phạm Văn Tác phát biểu tại buổi làm việc

TS. Nguyễn Văn Quân – trình bày báo cáo tóm tắt “Thực trạng công tác đào tạo chuyên khoa và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo”