Khóa đào tạo giảng viên (ToT) “Giảng dạy chương trình đào tạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho sinh viên năm cuối”

Cập nhật 12/04/2020 | Lúc 4:12:08

1. Tên: Khóa đào tạo giảng viên (ToT) “Giảng dạy chương trình đào tạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho sinh viên năm cuối”.

2. Nội dung:

Bộ Y tế tổ chức khóa đào tạo trực tuyến cho giảng viên (ToT) của các trường cao đẳng, đại học về “Hướng dẫn cơ bản trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho sinh viên năm cuối khối ngành sức khỏe”, thông tin cụ thể:

Thời gian đào tạo: từ ngày 18 tháng 4 đến 24 tháng 4 năm 2020.

Hình thức đào tạo: trực tuyến.

Đối tượng đào tạo: giảng viên chuyên ngành phù hợp.

Số lượng học viên: từ 03 giảng viên/01 cơ sở giáo dục.Chứng chỉ đào tạo: cấp chứng chỉ đao tạo liên tục theo quy định.

3. Đường link tải tài liệu khóa đào tạo ToT:

3.1. Lịch giảng dạy các lớp: LỊCH GIẢNG CÁC LỚP ĐÀO TẠO TOT

3.2. Danh sách học viên các lớp:

a. Danh sách lớp 01: 01 Danh sach hoc vien Lop 1 ngay 18.4.2020 update

b. Danh sách lớp 02: 02 Danh sach hoc vien Lop 2 ngay 21.4.2020 update

c. Danh sách lớp 03: 03 Danh sach hoc vien Lop 3 ngay 22.4.2020 update

d. Danh sách lớp 04: 04 Danh sach hoc vien Lop 4 ngay 23.4.2020 update

e. Danh sách lớp 05: 05 Danh sach hoc vien Lop 5 ngay 24.4.2020 update

4. Quyết định 53/QĐ-K2ĐT phê duyệt tài liệu đào tạo: QD 53 phe duyet tai lieu

5. Tài liệu đào tạo theo QĐ 53: HD co ban phong chong dich Covid19 BONG 4 

6. Công văn 328/K2ĐT-ĐT gửi các cơ sở giáo dục: CV 328 gui CSGD ToT COVID29-1

7. Chương trình tài liệu đào tạo ToT: Chuong trinh dao tao ToT Phong chong dich COVID19

8. Yêu cầu đối với học viên:

a) Tham gia đầy đủ thời gian theo yêu cầu của khóa học.

b) Tham gia bài đánh giá khi kết thúc khóa học (sẽ đánh giá ngay sau khi kết thúc bài học).

c) Nghiên cứu tài liệu khóa học đã được cung cấp trước khóa học.

d) Do khóa học tổ chức trực tuyến từ nhiều điểm cầu khác nhau, đề nghị các học viên lưu ý một số quy định của lớp học:

– Tham gia lớp học đầy đủ, đúng giờ.

– Tắt micro trong quá trình giảng viên trình bày.

– Khi có ý kiến đề nghị sử dụng chức năng có ý kiến của phần mềm hoặc sử dụng phần chat trong phần mềm.

– Thời gian làm bài kiểm tra cuối khóa là bắt buộc và đúng thời gian do phần mềm quy định nên lưu ý tham gia đúng và đủ để đảm bảo có đủ thời gian hoàn thành bài kiểm tra và đạt kết quả tốt.

9. Hướng dẫn Học viên tham gia và tương tác trong lớp học:
Tài file tại dường link:

Hướng dẫn_ THAM GIA LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn_ TƯƠNG TÁC KHI THAM GIA LỚP HỌC

10. Hướng dẫn công cụ hỗ trợ giảng dạy trực tuyến:
Tải file tại đường link: Hướng dẫn công cụ hỗ trợ giảng dạy trực tuyến

11. Video Hướng dẫn chi tiết sử dụng công cụ hỗ trợ giảng dạy trực tuyến
Link video: https://rtlink.me/video-hd

12. Bài giảng của Giảng viên:

BS Vũ Quốc Đạt: 2020 04 15_COVID_shared

TS. Phạm Quang Thái: COVID 19 4 bai 2632020    —    Cac bien phap phong COVID 19

TS. Hoàng Thị Hải Vân: Tong quan covid19-DTH-VRH-LM

Video tham khảo: