Tìm kiếm – văn bản pháp quy
Bộ phận
Loại văn bản
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
03/2012/TT-BYT

Thông tư Hướng dẫn về thử thuốc trên lâm sàng

02/12/2012
799/QĐ-BYT

Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng”

07/03/2008
36/2006/QĐ-BYT

Quyết định về việc ban hành “Quy định về thử lâm sàng trang thiết bị y tế”

14/11/2006
1248/QĐ-BYT

Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn quốc gia về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

14/04/2014
111/QĐ-BYT

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở

11/01/2013
Hướng dẫn

Hướng dẫn quốc gia về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

03/11/2014
Bieumau

Biểu mẫu TT BABE

01/12/2014
6586/BYT-K2ĐT

Hướng dẫn báo cáo, ghi nhận SAE trong Thử nghiệm lâm sàng

02/10/2012
4237/BYT-K2ĐT

Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc đào tạo theo địa chỉ sử dụng

04/07/2014
3958/BYT-K2DT

Nghiên cứu, ứng dụng tế bào gốc trên lâm sàng

23/06/2014