Dự thảo chuẩn năng lực bác sỹ chuyên khoa Ngoại tổng quát

Cập nhật 11/09/2019 | Lúc 2:04:36

Thực hiện kế hoạch xây dựng và ban hành chuẩn năng lực chuyên khoa sau đại học, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đã phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ sở giáo dục đại học khối ngành sức khỏe xây dựng dự thảo chuẩn năng lực bác sỹ chuyên khoa Ngoại tổng quát.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải dự thảo nhằm xin ý kiến rộng rãi để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện, trình thẩm định và ban hành.

Nội dung dự thảo đăng tải tại: http://asttmoh.vn/duthao_cat/du-thao-gop-y/

Hoặc download tại đây: Du thao CNL BSCK Ngoai tong quat_9.2019