Hội đồng Y khoa quốc gia họp xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia và Văn phòng Hội đồng

Cập nhật 24/12/2020 | Lúc 10:46:44

Ngày 24/12/2020, tại Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Hội đồng Y khoa quốc gia đã tổ chức họp xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia và Văn phòng Hội đồng. TS. Phạm Văn Tác – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng và Bà Trần Thị Trang – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế đồng chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Nội Vụ; Đại diện một số Trường đại học, Học viện khối ngành sức khỏe; Đại diện một số Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Bệnh viện trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bệnh viện tỉnh, Bệnh viện tư nhân; Đại diện chuyên viên một số Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Viện Chiến lược và chính sách y tế và Đại diện tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam (WHO).

Tại cuộc họp các thành viên đã được nghe Ông Richard trình bay về mô hình Hội đồng Y khoa Quốc gia của một số nước trên thế giới như Singgapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và hiện nay Liên Đoàn giáo dục y khoa thế giới hiện đã có rất nhiều nước tham gia.

Ông Richard tham dự cuộc họp trực tuyến

Bà Trần Thị Trang – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế trình bày dự thảo Quy chế tổ chức

và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia và báo cáo tiếp thu, giải trình

Kết luận cuộc họp TS. Phạm Văn Tác cho biết Ban soạn thảo sẽ tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, sẽ chỉnh lý để hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia và Văn phòng Hội đồng để sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định, ban hành.