Hội nghị Chia sẻ kinh nghiệm để hoàn thiện các minh chứng và sản phẩm chương trình đào tạo Điều dưỡng đổi mới dựa trên năng lực

Cập nhật 13/10/2020 | Lúc 3:51:12

Ngày 10/10/2020, tại Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, Ban quản lý Dự án “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế -HPET” (Bộ Y tế) tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm hoàn thiện minh chứng, sản phẩm của chương trình đào tạo đổi mới điều dưỡng thuộc dự án HPET.
Tham dự Hội thảo có TS. Phạm Văn Tác – Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, TS. Nguyễn Ngô Quang – Phó Cục trưởng, Giám đốc Dự án. Hội thảo còn có sự tham dự của 70 đại biểu là hội đồng chuyên môn nghiệm thu chương trình đổi mới đào tạo điều dưỡng dựa trên năng lực, Bộ Y tế; lãnh đạo và cán bộ nòng cốt về đổi mới chương trình đào tạo điều dưỡng của các 7 trường cao đẳng y tế và 4 trường đại học y trong nước tham gia dự án này.


Hội thảo tập trung vào các nội dung: Kinh nghiệm áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá, nghiệm thu chương trình đào tạo đổi mới điều dưỡng dựa trên năng lực (Hội đồng chuyên môn nghiệm thu chương trình của Bộ Y tế); kinh nghiệm hoàn thiện minh chứng và sản phẩm chương trình đào tạo điều dưỡng đổi mới dựa trên năng lực (Ban quản lý dự án HPET).


Phát biểu tại Hội thảo, TS. Phạm Văn Tác – Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đánh giá ý nghĩa quan trọng của Hội thảo trong việc hỗ trợ các trường đào tạo điều dưỡng có thể cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, hoàn thành các sản phẩm, minh chứng của chương trình đổi mới điều dưỡng dựa trên năng lực.

TS. Phạm Văn Tác phát biểu tại Hội thảo

Sau khi dự án kết thúc, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo sẽ tiếp tục báo cáo Lãnh đạo Bộ để tìm kiếm các dự án khác hoặc huy động các nguồn lực khác để hỗ trợ cho hệ thống đào tạo điều dưỡng trong toàn quốc nhằm nhân rộng, lan tỏa kết quả từ các trường trong Dự án sang các trường khác. Để có thể tiếp tục đánh giá kết quả Dự án sau khi có những khóa sinh viên học chương trình đổi mới đầu tiên tốt nghiệp, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo sẽ tổ chức việc đánh giá chéo giữa các trường, kết hợp với những hình thức đánh giá trong và ngoài khác để tiếp tục hỗ trợ các trường bổ sung, cải thiện liên tục chương trình đào tạo.

TS Phạm Văn Tác – Cục trưởng tặng hoa cho lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng y tế tham gia Dự án HPET