Hội nghị đào tạo nhân lực y tế trình độ đại học, cao đẳng năm 2014

Cập nhật 28/12/2014 | Lúc 11:21:48

Trong 2 ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2014, Hội nghị đào tạo nhân lực y tế trình độ đại học cao đẳng năm 2014, đã được tổ chức tại Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và trưởng phòng đào tạo của 19 trường Đại học và 41 trường Cao đẳng đào tạo nhân lực y tế trên cả nước.

TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế đã đến tham dự và trực tiếp chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị còn có GS. TS. Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế và PGS. TS. Đặng Quang Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên của các Vụ/ Cục Bộ Y tế và đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo.

anhTT

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quang Cường đánh giá cao những kết quả đã đạt được cũng như những khó khăn, thách thức và bất cập trong đào tạo nhân lực y tế. Thứ trưởng đã chỉ đạo các đại biểu tham dự Hội nghị cần thảo luận, thống nhất các giải pháp chính trong đổi mới trong đào tạo nhân lực y tế, trong đó tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: Xây dựng và đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tích hợp, dựa trên năng lực và đảm bảo tính liên thông; Chia sẻ kinh nghiệm nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên và giải pháp từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học; Thống nhất kế hoạch hành động của tất cả các cơ sở đào tạo đại học và cao đẳng đào tạo nhân lực y tế thực hiện nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới giáo dục đào tạo.

Hội nghị đã nghe báo cáo của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế về: (1) Kế hoạch hành động của của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới giáo dục đào tạo và Nghị quyết số 20-NQ/TW về đổi mới khoa học công nghệ; (2) Báo cáo kết quả giám sát đào tạo nhân lực y tế trình độ cao đẳng, đại học năm 2014 và (3) Kế hoạch giám sát đào tạo nhân lực y tế và các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo chất lượng đào tạo năm 2015; báo cáo của Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai đào tạo theo tín chỉ, đào tạo liên thông trong các trường đại học, cao đẳng. Tại Hội nghị, một số cơ sở đào tạo đã trình bày tham luận và trao đổi kinh nghiệm về đào tạo liên thông, đào tạo theo tín chỉ, đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ đa khoa và đổi mới chương trình đào tạo điều dưỡng dựa trên năng lực.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã thảo luận và thống nhất một số nội dung chủ yếu:

  1. Đối với các trường Cao đẳng y tế:

– Tập trung nâng cao chất lượng chương trình cao đẳng Điều dưỡng và cao đẳng Dược. Thực hiện xây dựng chương trình và triển khai đào tạo dựa trên năng lực, xây dựng
chuẩn đầu ra dựa trên năng lực, trước hết là đối với chương trình Điều dưỡng.

– Đầu tư cho các phòng thí nghiệm, phòng thực hành tiền lâm sàng ở các trường Cao đẳng y tế.

– Đề xuất với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giảng viên, nâng trình độ sau đại học cho giảng viên các trường Cao đẳng y tế.

  1. Đối với các trường Đại học:

– Tiếp tục củng cố các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

– Sự cần thiết phải đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tích hợp, dựa trên năng lực và chuẩn đầu ra, có kế hoạch chuyển đổi sang đào tạo tín chỉ.

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi về các giải pháp nâng cao chất lượng và thống nhất kế hoạch giám sát đào tạo nhân lực y tế và các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo chất lượng đào tạo năm 2015.