Hội nghị “Hướng dẫn triển khai hoạt động đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ”

Cập nhật 09/09/2022 | Lúc 10:03:23

Ngày 9/9/2022, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị “Hướng dẫn triển khai hoạt động đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe” do TS. Phạm Văn Tác – Phó Chủ tịch Hội đồng y khoa quốc gia, Cục trưởng chủ trì; tham dự hội nghị có đại diện các Sở Y tế, các cơ sở giáo dục khối ngành sức khỏe, các Viện, Bệnh viện, trung tâm y tế là các đơn vị thực hành. Hội nghị tổ chức qua hình thức trực tiếp và trực tuyến với hơn 300 điểm cầu.

Đầu cầu tại Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

 

Hội nghị đã được Viện Chiến lược và Chính sách y tế trình bày tóm tắt kế hoạch và nội dung hoạt động đánh giá 05 năm kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.  Hướng dẫn hoàn thiện các biểu mẫu thu thập thông tin phục vụ hoạt động đánh giá.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được giải đáp các thắc mắc với Bộ biểu mẫu thu thập thông tin phục vụ hoạt động đánh giá.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, TS. Phạm Văn Tác đề nghị Viện Chiến lược và Chính sách y tế cần tiếp thu hoàn chỉnh lại Bộ biểu mẫu thu thập thông tin phục vụ hoạt động đánh giá theo các góp ý. Bộ biểu mẫu sẽ được Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo sớm gửi đến các đơn vị để thu thập số liệu trước khi tiến hành các Hội nghị chính thức.