Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Cập nhật 07/01/2022 | Lúc 8:26:13

Ngày 6/1/2021, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đến dự Hội nghị về phía Bộ Y tế có Thứ trưởng Trần Văn Thuấn và đầy đủ cán bộ, công chức, người lao động Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trên cả nước, công tác khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực y tế tiếp tục tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ phòng chống dịch và đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của ngành y tế trong việc từng bước đẩy lùi, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Bên cạnh nhiệm vụ phục vụ phòng chống COVID-19, Cục đã tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm về đổi mới đào tạo nhân lực y tế theo hướng hội nhập quốc tế; nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế. Hoàn thành các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao về công tác khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực y tế năm 2021.

Báo cáo tại Hội nghị, TS. Phạm Văn Tác nêu một số nhiệm vụ trọng tâm của Cục trong năm 2022 như sau:

1. Đổi mới đào tạo nhân lực y tế
– Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các quy định nhằm tạo môi trường pháp lý triển khai đổi mới đào tạo nhân lực y tế theo hướng hội nhập quốc tế.
– Tiếp tục tham gia xây dựng sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là quy định về thi và cấp chứng chỉ hành nghề để đảm bảo có hàng rào kỹ thuật xác định năng lực nhân lực y tế trước khi tham gia vào khám bệnh, chữa bệnh; Phối hợp triển khai hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia, chuẩn bị triển khai kỳ thi quốc gia để đánh giá năng lực làm cơ sở cấp chứng chỉ hành nghề trên toàn quốc.
– Tiếp tục triển khai xây dựng và ban hành các chuẩn năng lực nghề nghiệp, chuẩn chương trình đào tạo cho các ngành đào tạo khối ngành sức khỏe theo Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các ngành trình độ đại học khối ngành sức khỏe giai đoạn 2020-2025.
– Tiếp tục triển khai đổi mới chương trình đào tạo khối ngành sức khỏe, triển khai đào tạo dựa trên năng lực; nâng cao năng lực cơ sở vật chất, các phòng thực hành trong cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành để có thể triển khai được chương trình dựa trên năng lực.
– Đẩy mạnh các hoạt động chuẩn hóa và nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên về phương pháp dạy học y học và dạy học lâm sàng trong đào tạo khối ngành sức khỏe nhằm góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế.
– Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu nhân lực y tế quốc gia để dự báo và xác định quy mô đào tạo phù hợp đồng thời xác định rõ cơ cấu nhân lực trong hệ thống y tế, gắn đào tạo với sử dụng nhân lực y tế.
– Triển khai xây dựng hệ thống kiểm định chất lượng đào tạo đặc thù trong đào tạo khối ngành sức khoẻ theo thông lệ quốc tế và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

– Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát về việc tổ chức thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe;

– Tiếp tục triển khai các đề án đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa nhằm từng bước đảm bảo số lượng và chất lượng nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân tại tuyến cơ sở, vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa như Dự án 585 “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo), Chương trình đào tạo nhân lực y tế vùng khó khăn giai đoạn 2021 -2030, Đề án đào tạo nâng cao năng lực nhân lực y tế tuyến y tế cơ sở.

2. Nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ y tế và đổi mới sáng tạo

– Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo ngành y tế.
– Nghiên cứu góp phần đổi mới hệ thống y tế, nhân lực y tế và đổi mới tài chính y tế nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ y tế, góp phần giảm quá tải bệnh viện và ứng phó hiệu quả đối với các dịch bệnh.
– Đầu tư nguồn lực để phát triển các tổ chức nghiên cứu và phát triển công nghệ ngành y tế đạt trình độ khu vực và thế giới, đủ khả năng giải quyết những vấn đề quốc gia đặt ra đối với khoa học và công nghệ.
– Tham gia các hoạt động thúc đẩy và phát triển thị trường công nghệ.
– Một số nhiệm vụ cụ thể năm 2022: 1) Tập trung nghiên cứu phát triển vắc xin: mua, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin COVID-19 tiên tiến (công nghệ mRNA); 2) Phát triển kỹ thuật chẩn đoán: xét nghiệm qua hơi thở, xét nghiệm bằng bệnh phẩm nước bọt để giảm chi phí và nhân lực; 3) Nghiên cứu hỗ trợ điều trị: máy thở oxy dòng cao HSNC, nghiên cứu thuốc và phác đồ điều trị mới; 4) Nghiên cứu các vấn đề liên quan trạng thái bình thường mới: hệ thống cách ly di động; 5) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát dịch bệnh và hỗ trợ điều trị; 6) Tổ chức triển khai 5 chương trình KH&CN cấp Bộ giai đoạn 2021-2025.
– Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo Chương trình phát triển sản phẩm vắc xin phòng bệnh cho người, Chương trình Năng suất chất lượng.
– Tập trung đẩy mạnh xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), quy chuẩn Việt Nam (QCVN).
– Tập trung triển khai Dự án bảo tồn, lưu giữ quỹ gen giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt Đề án khung và một số nhiệm vụ trọng tâm.
– Đầu tư, tăng cường năng lực nghiên cứu, chống xuống cấp các Trung tâm nghiên cứu.
– Tăng cường công tác xuất bản, công bố các bài báo khoa học lĩnh vực nghiên cứu y học, dược học, y tế công cộng.

Nhấn mạnh tại Hội nghị TS. Phạm Văn Tác lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm khác như sau: Về công tác hợp tác chuyên gia, căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể vào COVID-19 và sự khôi phục kinh tế thế giới và Việt Nam để tiếp tục duy trì cử mới và gia hạn hợp đồng cho chuyên gia y tế; tổ chức đào tạo các lớp học ngoại ngữ cơ bản, nâng cao và tăng cường cho nguồn nhân lực đi làm chuyên gia ở nước ngoài. Tạo nguồn nhân lực y tế đi làm việc ở nước ngoài khi có điều kiện. Thực hiện kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức của Cục; rà soát đề án vị trí việc làm, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ của Cục, thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, luân chuyển cán bộ, tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế được giao đúng tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình quy định. Đẩy mạnh triển khai cải cách hành chính trong hoạt động quản lý, điều hành của Cục. Rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính. Triển khai cải cách công tác dự toán, phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu nguồn ngân sách nhà nước được giao đúng quy định, nâng cao hiệu quả, thực hiện tiết kiệm và phòng chống lãng phí./.