Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 và Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Cập nhật 08/01/2021 | Lúc 5:54:13

Ngày  07/01/2021, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 và Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020; tham dự Hội nghị về phía Bộ Y tế có GS. TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng.

Khai mạc Hội nghị, TS. Phạm Văn Tác – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng trình bày Báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng năm 2021. Báo cáo tổng kết đã nêu ra được các kết quả đạt được cụ thể trong năm 2020: i) triển khai xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; ii) Công tác quản lý đào tạo nhân lực y tế; iii) Công tác quản lý khoa học công nghệ; iv) Công tác quản lý Hợp tác chuyên gia. Ngoài ra trong báo cáo còn nêu rõ những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai.

Tiếp theo Hội nghị được nghe báo cáo Tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, kế hoạch 2021 từ TS. Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch công đoàn; Báo cáo công tác tài chính năm 2020 từ Kế toán trưởng Vũ Thị Thu Phượng.

 

Đánh giá chung về năm 2020, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đánh giá Cục có nhiều đổi mới về công tác tổ chức cán bộ và thành lập mới Đảng bộ Cục nhưng về cơ bản ổn định và phát triển tốt. Toàn Cục đã đổi mới tư duy, cachs làm mới trên nguyên tắc tuân thủ các quy định và công khai dân chủ và minh bạch các hoạt động do đó đảm bảo tính đồng thuận cao. Toàn Cục đoàn kết và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng cao nhất có thể trong điều kiện đại dịch Covid19 và đúng tiến độ.

Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 và Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã diễn ra thành công tốt đẹp và hứa hẹn sẽ có một năm mới gặt hái được nhiều thành công.