Hội nghị triển khai xét tặng Danh hiệu thầy thuốc nhân dân – Thầy thuốc ưu tú lần thứ 14

Cập nhật 01/06/2022 | Lúc 2:10:30

Ngày 31/5/2022, tại Hải Dương Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai xét tặng Danh hiệu thầy thuốc nhân dân – Thầy thuốc ưu tú lần thứ 14, đến dự về phía Bộ Y tế có Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên – Chủ trì Hội nghị khu vực phía Bắc; Tham dự có đại diện các Vụ/Cục/Viện thuộc Bộ Y tế; Ban Thi đua khen thưởng Trung ương; lãnh đạo, chuyên viên Sở Y tế, đại diện y tế các Bộ/ngành, đơn vị liên quan.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết: Công tác thi đua, khen thưởng có vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Y tế. Để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; thực hiện việc tôn vinh, khen thưởng các thầy thuốc có nhiều công lao đóng góp và những cống hiến xuất sắc trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Sự tôn vinh, khen thưởng trên thể hiện sự quan tâm ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với đội ngũ thầy thuốc và cán bộ y tế trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước; đặc biệt, tạo nên sự tin yêu, quý trọng của xã hội đối với những thầy thuốc đạt danh hiệu cao quý, vinh dự mà Đảng và Nhà nước trao tặng.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đại diện Ban thi đua khen thưởng Trung ương trình bày những điểm mới cho Luật thi đua khen thưởng sửa đổi cũng như những điểm cần lưu ý trong điều kiện xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú; thảo luận cho ý kiến về Luật Thi đua khen thưởng mới, góp ý sửa đổi Nghị định 41, cùng giải đáp về vướng mắc khó khăn trong điều kiện, quy định của hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú./.