Hội thảo góp ý dự thảo “Chuẩn năng lực cơ bản Bác sĩ y học cổ truyền Việt Nam” – khu vực phía Nam

Cập nhật 14/11/2020 | Lúc 8:30:41

Triển khai các hoạt động đổi mới đào tạo nhân lực ngành y tế gắn với đảm bảo chất lượng và khung trình độ quốc gia Việt Nam hướng tới hội nhập với khu vực và thế giới, Bộ Y tế đã giao Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo “Chuẩn năng lực cơ bản bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam” .
Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo-Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo “Chuẩn năng lực cơ bản bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam” – Khu vực phía Nam. Thành phần tham dự Hội thảo: i) Bộ Y tế: PGS.TS. Nguyễn Vũ Trung, Phó Cục trưởng Cục KHCN&ĐT; PGS.TS. Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý YHCT; Chuyên viên Cục Quản lý KCB, KHCN&ĐT; ii) Học viện YDHCT Việt Nam: PGS.TS. Phạm Quốc Bình-Chủ tịch Hội đồng Học viện; PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy-Phó Giám đốc Học viên và các khoa, phòng liên quan; iii) Đại diện Tổng Hội Y học Việt Nam, Hội Đông Y Việt Nam, Hội Châm cứu Việt Nam và Hội Nam Y Việt Nam; iv) Đại diện 15 Sở Y tế các tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam;

Hội thảo đã được nghe các bảo cáo: i) Vai trò chuẩn năng lực cơ bản Bác sĩ y học cổ truyền đối với quản lý hành nghề của bác sĩ y học cổ truyền (PGS.TS. Nguyễn Thế Thịnh – Cục trưởng Cục Quản lý Y dược Cổ truyền Việt Nam); ii) Báo cáo tổng quan chuẩn năng lực bác sĩ y học cổ truyền của một số quốc gia trên thế giới (TS. Trần Anh Tuấn – Học viện YDHCT Việt Nam); iii) Báo cáo quá trình xây dựng và nội dung dự thảo chuẩn năng lực cơ bản bác sĩ y học cổ truyền Việt Nam (ThS. Nguyễn Thị Thu Trang – Học viện YDHCT Việt Nam); iv) Báo cáo năng lực cơ bản bác sĩ y học cổ truyền qua khảo sát ý kiến của cơ quan quản lý và người sử dụng nhân lực bác sĩ y học cổ truyền (TS. Nguyễn Tiến Chung – Học viện YDHCT Việt Nam); v) Tham luận của Bệnh viện YHCT Trung ương và Trường Đại học Y Hà Nội về Chuẩn năng lực cơ bản Bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam.

Hội thảo cũng đã được nghe rất nhiều ý kiến góp ý của các chuyên gia, các cơ sở sử dụng nhân lực và cơ sở đào tạo bác sĩ y học cổ truyền góp ý về dự thảo Chuẩn năng lực cơ bản bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam.

Kết thúc hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Vũ Trung nhấn mạnh tầm quan trọng việc xây dựng Chuẩn năng lực nghề nghiệp Bác sĩ Y học cổ truyền, xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo bác sĩ Y học cổ truyền. Đồng thời, cảm ơn ý kiến đóng góp của các chuyên gia và quý đại biểu tham dự hội thảo, đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến và hoàn thiện.