Hội thảo “Góp ý dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực sức khỏe”

Cập nhật 04/04/2019 | Lúc 3:01:10

Ngày 02/4/2019, tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực sức khỏe”. Hội thảo do PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì. Tham dự Hội thảo có GS.TS. Lê Quang Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, đại diện Lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, đại diện các Sở Y tế, các cơ sở giáo dục, các bệnh viện, viện nghiên cứu khu vực phía Bắc và đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, tổ chức HAIVN.


Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã nêu rõ hai nhiệm vụ và giải pháp đối với đào tạo nhân lực y tế đó là:”Đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo nhân lực y tế, đáp ứng yêu cầu cả về y đức và chuyên môn trong điều kiện chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Khẩn trương hoàn thiện các quy định pháp luật và triển khai khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, khung trình độ quốc gia trong đào tạo nhân lực y tế, phát huy trách nhiệm, vai trò các bệnh viện trong đào tạo, phát triển bệnh viện đại học. Thành lập Hội đồng y khoa quốc gia đối với từng ngành cụ thể (Ngành Y, ngành Dược, ngành Răng Hàm Mặt…), tổ chức thi, cấp chứng chỉ hành nghề có thời hạn phù hợp thông lệ quốc tế. Thí điểm giao cho cơ quan độc lập tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề”.
Chính vì vậy, việc thể chế hóa các nội dung trên là một nhiệm vụ rất quan trọng và cấp bách trong hoàn thiện các chính sách liên quan trong thời gian tới.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, trong thời gian qua Bộ Y tế chủ trương triển khai đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế theo hướng tiếp cận với các phương thức đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới. Trước mắt đổi mới đào tạo nhân lực y tế đi sâu vào đổi mới một số chương trình đào tạo chủ chốt theo hướng hình thành năng lực nhằm tạo ra nguồn nhân lực y tế đáp ứng với mô hình bệnh tật và hoàn cảnh thực tế của Việt Nam, gắn đào tạo với sử dụng nhân lực y tế. Tiến hành nghiên cứu và đề xuất mô hình đào tạo ngành y, dược. Tập trung điều chỉnh chương trình đào tạo chuyên khoa sau đại học, gắn kết quả đào tạo chuyên khoa với ngạch bậc viên chức y tế, bổ nhiệm chức vụ chuyên môn, đưa hệ đào tạo chuyên khoa chính thức vào hệ thống Giáo dục đại học. Đồng thời, cần có các hoạt động để hoàn thiện về hệ thống chính sách đào tạo và sử dụng nhân lực y tế một cách đồng bộ.


Được sự đồng thuận của các Bộ ngành, Chính phủ lần đầu tiên có các quy định:(i) Chính phủ quy định trình độ đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù(tại Khoản 3, Điều 1); (ii) “văn bằng trình độ tương đương” và “Chính phủ quy định văn bằng, chứng chỉ đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù” (tại khoản 23, Điều 1) đã được đưa vào trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại họcđã được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018. Đây là quy định ở cấp độ Luật rất quan trọng tạo điều kiện để Chính phủ sẽ quy định về trình độ, văn bằng và các quy định liên quan đối với đào tạo chuyên khoa, nội trú đặc thù trong lĩnh vực sức khoẻ. Nghị định này khi được ban hành sẽ góp phần quan trọng để khắc phục các bất cập trong đào tạo hiện nay và hội nhập quốc tế.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận góp ý các nội dung dự thảo Nghị định đồng thời xác định lộ trình và những nội dung cụ thể về đổi mới đào tạo nhân lực y tế trình độ đại học và chuyên khoa để làm cơ sở cho việc hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ.