“Hội thảo góp ý dự thảo Khung cơ cấu giáo dục quốc dân trong đào tạo nhân lực ngành Dược, dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên khoa lĩnh vực sức khỏe và xây dựng Chuẩn năng lực Dược sĩ Việt Nam”

Cập nhật 12/03/2019 | Lúc 8:27:35

Bộ Y tế trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự Hội thảo góp ý “Khung cơ cấu giáo dục quốc dân trong đào tạo nhân lực ngành dược, góp ý dự thảo Nghị định quy định vè đào tạo chuyên khoa lĩnh vực sức khỏe và dự thảo Chuẩn năng lực dược sĩ Việt Nam”, cụ thể:
1. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế.
2. Thời gian: Khai mạc 08h30 ngày 18/3/2019.
3. Địa điểm: Khách sạn Đại Nam, số 79 Trần Hừng Đạo, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
4. Giấy mời, chương trình và tài liệu hội thảo tải theo đường link:

1_Mo hinh dao tao Nganh Duoc VN

     2_Cac nganh trinh do__DT Duoc hien hanh

3_Van bang & PVHN theo Luat Duoc va N-

4_Du thao Nghi dinh dao tao chuyen khoa_DT 12.3.2019

5_Du thao chuan nang luc DS VN

Trân trọng kính mời.