Khởi động Chương trình nâng cao sức khỏe – Cấu phần giáo dục và đào tạo

Cập nhật 14/07/2020 | Lúc 8:20:58

Ngày 14/07/2020 Bộ Y tế tổ chức hội thảo Khởi động Chương trình Nâng cao Sức khỏe (BHP) – Cấu phần Giáo dục và Đào tạo. Đây là chương trình hỗ trợ kỹ thuật được tài trợ bởi Quỹ Thịnh vượng của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (Vương quốc Anh) cho 8 quốc gia đối tác gồm: Việt Nam, Philippines, Nam Phi, Brazil, Myanmar, Mexico, Malaysia, và Thái Lan. PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế tham dự và phát biểu khai mạc Hội thảo; Tham dự Hội thảo có bà Phoebe Spurr, Cố vấn các chương trình Y tế của phái đoàn ngoại giao Vương quốc Anh; TS. Phạm Văn Tác, Cục trưởng Cục Khoa học và đào tạo và các đại biểu là Lãnh đạo và phòng Đào tạo sau đại học của 16 cơ sở đào tạo chuyên khoa và nội trú trong cả nước, các tổ chức quốc tế đang tham gia hỗ trợ hoạt động về giáo dục và đào tạo nhân lực y tế tại Việt Nam…

Tham dự hội thảo còn có gần 60 đại biểu là lãnh đạo và phòng Đào tạo sau đại học của 16 cơ sở đào tạo chuyên khoa và nội trú trong cả nước; các tổ chức quốc tế đang tham gia hỗ trợ hoạt động về giáo dục và đào tạo nhân lực y tế tại Việt Nam như WHO, WB, ADB, HAIVN, Newborns, IC; các Vụ/Cục của Bộ Y tế gồm Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, và các cơ quan thông tấn báo chí trong nước.

PGS. TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực hợp tác cấp chính phủ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của đội ngũ cán bộ y tế của Việt Nam. Đây là hoạt động đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng trong việc đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo cán bộ y tế chuyên khoa và chuẩn bị cho việc thi và cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong giai đoạn tới.

 

TS. BS Phạm Văn Tác – Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Phát biểu tại Hội thảo Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết trong những năm vừa qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực trong đó đặc biệt là các chỉ số của Mục tiêu thiên niên kỷ, các chỉ tiêu do Quốc hội và Chính phủ xác định về công tác y tế đều đạt yêu cầu, hệ thống y tế ngày càng củng cố và hoàn thiện, chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao và từng bước được giải quyết sự mất cân đối về cơ cấu giữa các vùng miền, … Có được kết quả như vậy có vai trò rất quan trọng của công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế. Tính đến nay, cả nước đã có gần 200 cơ sở đào tạo nhân lực y tế ở tất cả các trình độ, trong đó có gần 30 cơ sở đào tạo ngành Y khoa và trên 30 cơ sở đào tạo ngành Dược trình độ đại học, trên 100 cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo khối ngành sức khoẻ trình độ trung cấp, cao đẳng.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và yêu cầu hội nhập quốc tế, nhiều chủ trương, chính sách và hệ thống thể chế về đào tạo nhân lực y tế đã và đang được xây dựng và hoàn thiện.

Bà Phoebe Spurr, Cố vấn các chương trình Y tế của phái đoàn ngoại giao Vương quốc Anh phát biểu tại Hội thảo

Các tổ chức quốc tế tham dự Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Từ năm 2019, tổ chức FHI 360 được sự ủy thác của Quỹ Thịnh vượng đã phối hợp với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của Chương trình Nâng cao Sức khỏe (BHP) – Cấu phần Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn 2020-2022, bao gồm:

(1) Xây dựng các hướng dẫn về đào tạo chuyên khoa: Dự thảo Quy chế tuyển sinh và đào tạo chuyên khoa để hướng dẫn triển khai thực hiện “Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe” sau khi được Chính phủ ban hành; dự thảo Hướng dẫn xây dựng chuẩn năng lực nghề nghiệp chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe;

(2) Xây dựng chuẩn năng lực nghề nghiệp và chuẩn chương trình đào tạo cho hai chuyên khoa Nội tổng hợp và Y học gia đình;

(3) Xây dựng cơ sở dữ liệu về đào tạo chuyên khoa và nội trú: Khảo sát và đánh giá nhu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu, Hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu và quản lý dữ liệu về đào tạo chuyên khoa và nội trú nhằm chuẩn hóa quá trình đào tạo chuyên khoa theo hướng hội nhập quốc tế;

(4) Đào tạo nâng cao năng lực quản lý đào tạo chuyên khoa cho đội ngũ cán bộ quản lý của các cơ sở đào tạo: Hỗ trợ phát triển chương trình đào tạo nâng cao năng lực, tổ chức đào tạo nâng cao năng lực và phát triển đội ngũ giảng viên nguồn.

TS. BS Phạm Văn Tác trả lời báo trí bên lề Hội thảo

Trong năm 2020, Dự án và Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế tập trung xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn về đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe với hai gói công việc:

(1) Xây dựng dự thảo Quy chế tuyển sinh và đào tạo chuyên khoa;

(2) Xây dựng Hướng dẫn phát triển chuẩn năng lực nghề nghiệp chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe.

Trong thời gian tới, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo sẽ tiếp tục phối hợp với tổ chức FHI 360, các cơ sở đào tạo chuyên khoa và các đơn vị có liên quan để xây dựng các hướng dẫn cũng như thí điểm tại một số cơ sở đào tạo, đảm bảo theo đúng quy định, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, và từng bước hoàn thiện thể chế và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong đổi mới đào tạo nhân lực y tế nói chung và đào tạo chuyên khoa nói riêng, nhằm đảm bảo chất lượng và hội nhập quốc tế.

Báo chí đăng tin về Hội thảo:

 

Truyền hình VTV 1:

 

Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:

https://moh.gov.vn/tin-noi-bat/-/asset_publisher/3Yst7YhbkA5j/content/khoi-ong-chuong-trinh-nang-cao-suc-khoe-cau-phan-giao-duc-va-ao-tao?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fmoh.gov.vn%3A443%2Ftin-noi-bat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3Yst7YhbkA5j%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Drow-1-column-1%26p_p_col_count%3D1

 

Báo Việt Nam Plus:

https://www.vietnamplus.vn/khoi-dong-chuong-trinh-nang-cao-suc-khoe-do-vuong-quoc-anh-tai-tr%e1%bb%a3/651687.vnp