Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn thực hiện nội dung chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình đào tạo; góp ý dự thảo danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu ngành điều dưỡng, ngành dược trình độ cao đẳng Khu vực Phía Bắc

Cập nhật 04/10/2019 | Lúc 7:30:54

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn thực hiện nội dung chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình đào tạo; góp ý dự thảo danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu ngành điều dưỡng, ngành dược trình độ cao đẳng Khu vực phía Bắc, cụ thể:
Thời gian: Từ 07 tháng 10 đến 08 tháng 10 năm 2019 (Khai mạc 8h00′ ngày 08/10/2019)
Địa điểm: Khách sạn Sao Xanh 3 – Số 8 Hoàng Quốc Việt – Tổ 3 – Phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, T. Sơn La
Thành phần: Cục KHCN&ĐT, Bộ Y tế; Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và lãnh đạo một số Vụ/Cục liên quan; Đại diện một số Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Đại diện một số Bệnh viện, Trung tâm, Công ty Dược; Các CSGDNN có đào tạo nhân lực y tế trình độ cao đẳng khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ (Từ Thừa Thiên Huế trở ra)”

Tài liệu Hội thảo:

1_gmdv-2019-138-1

2_cvc-2019-948-1

3_cvc-2019-949-1

4_TT so 54_2018_TT-BLDTBXH (CDR)

5.1_HD-TCCMNV-nganh-Dieu-duong

5.2_HD-TCCMNV-nganh-Dieu-duong-Dự-thảo-3

5.3_CDYD Phu Tho_DMTBTT nganh Dieu duong

5.4_CDYD Phu Tho_DMTBTT (xin y kien)

6.1_CDDTW Hai Duong_HDTCCM, DMTBTT nganh Duoc

6.2_CDDTW Hai Duong_HDTCCM,DMTBTT_nganh-Duoc

6.3_Du-thao-chuan-nang-luc-Duoc-CD-lan-4

6.4_Phieu-lay-y-kien-Chuan-nang-luc-Duoc