Hội thảo lấy ý kiến góp ý về khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân trong đào tạo nhân lực y tế

Cập nhật 05/12/2017 | Lúc 8:51:28

Tài liệu Hội thảo lấy ý kiến góp ý về khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân trong đào tạo nhân lực y tếngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Y và Y tế công cộng.

Download:

1. hrh_global_standards_education

2. MLT Competency Standards

3. StandardsofPracticeMLT_Canada