Hội thảo Quốc tế trực tuyến “Đổi mới chương trình đào tạo ngành dược bậc đại học”

Cập nhật 30/03/2022 | Lúc 9:05:50

Sáng ngày 30/03/2022, tại trường Đại học Dược Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Quốc tế trực tuyến “Đổi mới chương trình đào tạo ngành dược bậc đại học”; tham dự Hội thảo về phía Bộ Y tế có TS. Phạm Văn Tác – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, về phía trường Đại học Dược có GS.TS. Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Hội đồng trưởng;  GS. TS Nguyễn Hải Nam – Hiệu trưởng nhà trưởng; cùng với sự tham dự của các trường Đại học đào tạo Dược tại Việt Nam, Đại học Illinois Hoa Kỳ, Đại học Mahidol Thái Lan, Đại học Sydney Australia, Đại học Y Đài trung Đài loan và các đại biểu quốc tế.

Toàn cảnh đầu cầu tại Đại học Dược Hà Nội

 

Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo dược bậc đại học” diễn ra trong 2 ngày 30 và 31/3/2022 với mục tiêu: (i) Thực hiện một trong các bước của tiến trình xây dựng chuẩn chương trình đạo tạo theo quy định của pháp luật Việt Nam; (ii) Chia sẻ và học tập kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên thế giới trong đổi mới chương trình đào tạo và phương thức tổ chức đào tạo; (iii) Ứng dụng công nghệ 4.0 và chuyển đổi kỹ thuật số trong tổ chức đào tạo lĩnh vực sức khoẻ, đặc trong và sau đại dịch Covid 19; (iv) Đảm bảo chất lượng đào tạo thông qua kỳ thi quốc gia về cấp chứng chỉ hành nghề dược.

Phát biểu tại Hội thảo TS. Phạm Văn Tác cho biết hiện nay Việt Nam đang phát triển theo hướng hội nhập sâu rộng với Thế giới, theo hướng đối ngoại, đa phương hóa, là đối tác tin cậy trên toàn thế giới. TS. Tác cũng cho biết hiện Việt Nam có 54 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe, trong đó có 41 cơ sở đào tạo Dược; năm 2020 Việt Nam có trên 5.000 dược sĩ tốt nghiệp. Với số lượng các cơ sở như vật, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có 3 dược sĩ/  1 vạn dân; tuy nhiên đến thời điểm hiện nay Việt nam đã đạt 2,91 dược sĩ / 1 vạn dân.

Theo nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã được Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) thông qua, như vậy đối tượng Dược sĩ đại học cũng cần quan tâm, phát triển. Để thực hiện mục tiêu này, Trường Đại học Dược Hà Nội được Bộ Y tế giao là trường đầu mối xây dựng Chuẩn chương trình đào tạo ngành dược quốc gia làm cơ sở cho các cơ sở đào tạo dược bậc đại học ở Việt Nam thực hiện tái cấu trúc và đổi mới chương trình. Qua Hội thảo này Bộ Y tế mong muốn các tổ chức quốc tế chia sẻ thông tin, nhằm tiến tới các đơn vị hiểu nhau hơn. Trường Đại học Dược sẽ đề xuất được “Chuẩn chương trình đào tạo ngành Dược bậc đại học linh hoạt, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập về giáo dục với khu vực”,