Hội thảo “Tăng cường chất lượng đào tạo khối ngành sức khỏe”

Cập nhật 23/07/2020 | Lúc 3:33:22

Ngày 23/07/2020 Bộ Y tế, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo “Tăng cường chất lượng đào tạo khối ngành sức khỏe”; GS. TS Trần Văn Thuấn Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì Hội thảo, tham dự Hội thảo có các Vụ/ Cục trực thuộc Bộ Y tế (Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý khám chữa bệnh).

Ngoài ra tham dự Hội thảo có đại diện Bộ Lao động – Thương binh xã hội (Tổng cục giáo dục nghề nghiệp), Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa tỉnh của các tỉnh, thành phố trung ương.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Hội thảo GS. TS Trần Văn Thuấn nhấn mạnh Bộ Y tế chủ trương triển khai đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế theo hướng tiếp cận với các phương pháp đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới. Trước mắt đổi mới đào tạo nhân lực y tế đi sâu vào đổi mới một số chương trình đào tạo chủ chốt theo hướng hình thành năng lực kết hợp với nâng cao năng lực đội ngũ, đổi mới phương pháp giảng dạy, đặc biệt là phương pháp dạy học lâm sàng có tính đặc thù trong đào tạo khối ngành sức khỏe nhằm tạo ra nguồn nhân lực y tế đáp ứng với mô hình bệnh tật và hoàn cảnh thực tế của Việt Nam, gắn đào tạo với sử dụng nhân lực y tế. Tiến hành nghiên cứu và đề xuất mô hình đào tạo ngành y, dược. Tập trung điều chỉnh chương trình đào tạo chuyên khoa sau đại học, gắn kết quả đào tạo chuyên khoa với ngạch bậc viên chức y tế, bổ nhiệm chức vụ chuyên môn, đưa hệ đào tạo bác sĩ chuyên khoa chính thức vào hệ thống Giáo dục đại học. Đồng thời, cần có các hoạt động để hoàn thiện về hệ thống chính sách đào tạo và sử dụng nhân lực y tế một cách đồng bộ.

TS. Phạm Văn Tác, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trình bày tại Hội thảo

Tuy nhiên, đổi mới và tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế là một quá trình lâu dài, cần sự chỉ đạo thống nhất của cơ quan quản lý cũng như sự tham gia tích cực của cả hệ thống đào tạo nhân lực y tế hướng tới mục tiêu là nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn chăm sóc sức khỏe nhân dân và hội nhập quốc tế.

Chính vì thế, Bộ Y tế tổ chức “Hội thảo Tăng cường chất lượng đào tạo khối ngành sức khỏe”.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo sẽ cùng tập trung chia sẻ, thảo luận:
1) Giải pháp tăng cường chất lượng đội ngũ giảng viên trong đào tạo nhân lực y tế thông qua việc củng cố và đẩy mạnh phương pháp giảng dạy y học, giảng dạy lâm sàng trong đào tạo khối ngành sức khỏe.
2) Triển khai nhân rộng công tác đào tạo người hướng dẫn thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới.
3) Triển khai công tác giám sát, kiểm tra về chất lượng đào tạo theo cụm đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo khối ngành sức khỏe.
Từ đó xác định lộ trình, phương pháp đổi mới đào tạo nhân lực y tế và cách tiếp cận tổ chức đào tạo dựa trên năng lực, đảm bảo chất lượng đào tạo khối ngành sức khỏe phù hợp với thực tiễn của Việt Nam để làm cơ sở cho việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách liên quan trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội thảo: