Hội thảo tình hình thực hiện Luật Giáo dục Đại học năm 2012 và lấy ý kiến góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học

Cập nhật 19/01/2018 | Lúc 4:08:31
Để có cơ sở góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo báo cáo tình hình thực hiện Luật Giáo dục Đại học năm 2012 và lấy ý kiến góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, cụ thể:
1. Thời gian: Khai mạc 8h30, ngày 26/01/2018
2. Địa điểm: Khách sạn Bạch Dương, Số 459 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
3. Tài liệu hội thảo: đề nghị đại biểu tham dự tải tài liệu theo link phía dưới để nghiên cứu trước khi tham dự.
Download:
1. 08_giaoducDH
2. BGD_BC sua Luat GD DH
3. CV giai thich gop y cua BYT
4. Du thao Luat GD _H 2