Họp Hội đồng tư vấn xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2021

Cập nhật 25/08/2021 | Lúc 8:38:44

Triển khai quyết định số 2647/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2021. Sáng ngày 25/8/2021 Hội đồng tổ chức họp theo hình thức trực tuyến, với sự chủ trì của PGS.TS Hoàng Mình Sơn – Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là Chủ tịch Hội đồng, về phía Bộ Y tế có sự tham gia của TS. BS. Phạm Văn Tác – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn và đại diện Lãnh đạo một số cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe là thành viên của Hội đồng.

Tại buổi làm việc đại diện Lãnh đạo Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày Báo cáo tổng hợp và đề xuất các phương án để Hội đồng cho ý kiến và thảo luận; qua đó đề xuất với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2021 theo quy định của Luật Giáo dục đại học.