Họp lấy ý kiến góp ý dự thảo “Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe” ngày 04/3/2020

Cập nhật 02/03/2020 | Lúc 2:12:09

Bộ Y tế trân trọng kính đề nghị Quý đại biểu tải tài liệu và nghiên cứu trước dự thảo Nghị định để góp ý trong cuộc họp góp ý nội dung dự thảo “Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe”, cụ thể:
– Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế
– Thời gian: Bắt đầu 14h00 ngày 04 tháng 3 năm 2020 (thứ 4)
– Địa điểm: Phòng họp số 01, tầng 3, nhà B, Bộ Y tế, Số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Đường link tải tài liệu: Du thao Nghi dinh cap nhat 01.03.2020