Họp thẩm định đề án thành lập Trường Đại học Y Dược là trường Đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội

Cập nhật 22/06/2020 | Lúc 1:49:40

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì cuộc họp thẩm định đề án thành lập Trường Đại học Y Dược là trường Đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội vào ngày 20/6/2020 tại trụ sở Đại học Quốc gia Hà Nội. Tham gia đoàn thẩm định gồm đại diện các Bộ: Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Y tế, Nội vụ. Tham dự buổi họp có Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Ban Lãnh đạo Khoa Y Dược – ĐH Quốc gia Hà Nội và đại diện các Sở, ban ngành của UBND thành phố Hà Nội.

TS. Phạm Văn Hậu – PVT Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GDĐT, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu tại buổi họp

TS. Phạm Văn Tác – Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế phát biểu tại buổi họp

Tham dự cuộc họp, đại diện Bộ Y tế đã có các ý kiến cụ thể về đề án thành lập Trường Đại học Y Dược là trường Đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong đó khẳng định:

-Bộ Y tế ủng hộ chủ trương thành lập Trường Đại học Y Dược trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

– Đề nghị Đại học Quốc gia chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục chuẩn bị, hoàn thiện các điều kiện để thành lập Trường Đại học Y Dược là Trường Đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội theo quy định, đặc biệt quan tâm đến các điều kiện đặc thù trong đào tạo khối ngành sức khỏe, nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo nhân lực y tế và hội nhập quốc tế.