Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2021

Cập nhật 24/02/2020 | Lúc 7:22:33

Ngày 24/2/2020, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã có công văn số 137/K2ĐT-KHCN gửi các đơn vị về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2021.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải toàn văn Công văn nói trên và các biểu mẫu đính kèm để các đơn vị xem xét thực hiện.

Download: CV_Hướng dẫn đơn vị XD Kế hoạch_V1_19_2_2020