Huy động cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang

Cập nhật 26/05/2021 | Lúc 8:26:34

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đã có công văn số 517/K2ĐT-VP ngày 07 tháng 5 năm 2021 gửi các cơ sở đào tạo nhân lực y tế đề nghị triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, đã đề nghị các cơ sở đào tạo khẩn trương chuẩn bị đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và học sinh sẵn sàng ứng phó, chủ động tham gia các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 ở bất kỳ thời điểm nào. Đồng thời, lập danh sách cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên, học sinh tình nguyên tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 gửi về Bộ Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố nơi cơ sở đào tạo đóng trên địa bàn.

Trước tình hình dịch COVID-19 đã và đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận, đã nhiều ngày liền xuất hiện nhiều ca nhiễm trong cộng đồng và ghi nhận tại nhiều địa bàn ở tỉnh Bắc Giang. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo nhân lực y tế khu vực phía Bắc huy động cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên đã được tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch COVID-19 tình nguyện tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để hỗ trợ, chi viện cho tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau:

A. Số lượng cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên tình nguyện cần huy động: số lượng cụ thể chi viện theo từng đợt trên cơ sở nhu cầu và thống nhất giữa nhà trường với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế, CDC tỉnh Bắc Giang.

B. Để kịp thời ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đề nghị nhà trường tập trung chỉ đạo và thực hiện các công việc sau đây:

1. Lập danh sách cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang (họ tên, số điện thoại, địa chỉ email,…). Tổ chức, sắp xếp cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên được huy động thành các nhóm, các đội; cử 01 đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường chỉ huy trực tiếp và chủ động liên hệ với Sở Y tế tỉnh Bắc Giang để thống nhất kế hoạch hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 theo nhu cầu của địa phương.

2. Tổ chức tập huấn đầy đủ các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế cho tất cả cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên tình nguyện được huy động. Nội dung tập huấn cần nhấn mạnh về các biện pháp cách ly, khoanh vùng dập dịch, truy vết, tham gia lấy mẫu, xét nghiệm để thực hiện đúng và bảo đảm an toàn cho người tham gia phòng, chống dịch.

3. Liên hệ với Sở Y tế tỉnh Bắc Giang để phối hợp tổ chức di chuyển, bố trí chỗ ăn nghỉ cho cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên được huy động từ các tỉnh đến tỉnh Bắc Giang đảm bảo tuyệt đối an toàn theo quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

4. Tiếp nhận nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tỉnh Bắc Giang để triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo sự phân công của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bắc Giang.

5. Danh sách cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang (họ tên, số điện thoại, địa chỉ email,…) đề nghị gửi về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế (qua địa chỉ email: daotao.k2dt@gmail.com) và Sở Y tế tỉnh Bắc Giang trước ngày 29 tháng 5 năm 2021.
Trong quá trình thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc đề nghị nhà trường phản ánh kịp thời về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết.

Công văn gửi các cơ sở đào tạo: cvc-2021-605-1