Huy động cán bộ, giảng viên, sinh viên những năm cuối của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cập nhật 29/07/2020 | Lúc 10:31:49

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19 đã và đang diễn biến phức tạp, đã nhiều ngày liền xuất hiện các ca nhiễm trong cộng đồng và bùng phát ở nhiều quy mô khác nhau trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 04 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Thông báo số 626/TB-VPCP ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống COVID-19 ngày 29/7/2020, Bộ Y tế đã triển khai các hoạt động chuẩn bị và huy động cán bộ, giảng viên và sinh viên những năm cuối tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19″.

Công văn về Huy động cán bộ, giảng viên, sinh viên những năm cuối của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Link tải công văn):
1) Cong van 732 K2DT DT
2) Cong van 739 K2DT DT gui Vu TTKT.