Khai mạc khóa đào tạo trực tuyến cho giảng viên (ToT) “Giảng dạy chương trình đào tạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 cho sinh viên năm cuối”

Cập nhật 21/04/2020 | Lúc 2:42:58

Ngày 18/4/2020 TS. Phạm Văn Tác, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đã khai mạc khóa đào tạo trực tuyến cho giảng viên (ToT) của các trường cao đẳng, đại học về “Hướng dẫn cơ bản trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho sinh viên năm cuối khối ngành sức khỏe”.

TS. Phạm Văn Tác và Giảng viên của Khóa đào tạo

TS. Phạm Văn Tác khai mạc Lớp đào tạo trực tuyến

Tham gia giảng dạy là đội ngũ giáo viên:
1. Ts. Phạm Quang Thái, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.
2. Ts. Hoàng Thị Hải Vân, Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội.
3. BS. Vũ Quốc Đạt, Bộ môn truyền nhiễm, Trường Đại học Y Hà Nội.

Thời gian đào tạo: từ ngày 18 tháng 4 đến 24 tháng 4 năm 2020.
Số lượng học viên: từ 03 giảng viên/01 cơ sở giáo dục.Chứng chỉ đào tạo: cấp chứng chỉ đao tạo liên tục theo quy định.

Giảng viên Ts. Phạm Quang Thái và TS. Hoàng Thị Hải Vân