KHẨN: Cơ sở đào tạo nhân lực y tế triển khai các biện pháp phòng, chống COVID-19

Cập nhật 07/05/2021 | Lúc 4:02:35

Ngày 07/05/2021 Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã có công văn số 517/K2ĐT-VP về việc đề nghị các cơ sở đào tạo khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống COVID-19. Nội dung công văn nêu rõ:

Dịch COVID-19 trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp, để chủ động góp phần phòng chống dịch có hiệu quả, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Bộ Y tế, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề nghị các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trong toàn quốc:
– Khẩn trương tổ chức triển khai tập huấn cho toàn bộ cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học sinh các nội dung về phòng, chống COVID-19 theo chương trình, tài liệu “Hướng dẫn cơ bản trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19” do Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo ban hành năm 2020, đồng thời cập nhật các hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 (Tìm tài liệu tại địa chỉ: http://asttmoh.vn/chiase/100-cau-hoi-ve-dich-covid-19/). Chuẩn bị đội ngũ giảng viên, sinh viên và kịch bản để sẵn sàng tham gia các hoạt động phòng chống dịch ở bất kỳ thời điểm nào.

– Các cơ sở đào tạo có đủ năng lực và nguồn lực để thực hiện xét nghiệm Real Time PCR, đề nghị đăng ký để Bộ Y tế xem xét thẩm định trước khi cấp phép.

– Đối với các cơ sở đào tạo có bệnh viện thuộc trường, cần khẩn trương bố trí khu vực cách ly để sẵn sàng đưa vào sử dụng khi có yêu cầu của chính quyền và cơ quan y tế có thẩm quyền.

– Người đứng đầu các cơ sở đào tạo nhân lực y tế tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Bộ Y tế và địa phương; triệt để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trường học, an toàn trong các hoạt động đào tạo và các hoạt động khác của Nhà trường.
Kính đề nghị các Sở Y tế chuyển tiếp công văn này tới các cơ sở đào tạo nhân lực y tế nằm trên địa bàn của tỉnh, thành phố.

 

Download công văn: CV gui co so dao tao ve covid19 thang 5 2021.signed