Không tổ chức đào tạo chuẩn hóa Lương y

Cập nhật 12/02/2015 | Lúc 9:17:57

Bộ Y tế nhận được công văn của một số địa phương về việc đào tạo “Chuẩn hóa Lương y” để tạo điều kiện cho người học được cấp chứng chỉ hành nghề.

Bộ Y tế đề nghị các cơ sở đào tạo không đào tạo Lương Y hoặc Chuẩn hóa Lương y cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy định cụ thể về vấn đề này.

Công văn trả lời: daotaoluongy0001