Lễ ký kết hợp tác về đổi mới Đào tạo Nhân lực Y tế giữa Bộ Y tế và Đại học Harvard Hoa Kỳ

Cập nhật 25/07/2017 | Lúc 3:00:24

Sáng ngày 24/7, GS. TS. Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế và Đoàn chuyên gia Việt Nam (bao gồm Lãnh đạo các Vụ/Cục Bộ Y tế, Lãnh đạo các trường đại học Y và Lãnh đạo các bệnh viện hàng đầu tại Việt Nam) đã có buổi ký kết hợp tác đổi mới Đào tạo Nhân lực Y tế với Đại học Y Harvard – Trung tâm Y tế Longwood và Bệnh viện Brigham and Women’s – Đại học Harvard Hoa Kỳ. Đây là một cột mốc lịch sử trong việc hợp tác đổi mới Đào tạo Nhân lực Y tế giữa Bộ Y tế Việt Nam và Đại học Harvard Hoa Kỳ. Mục tiêu quan trọng trong Hợp tác này tập trung vào các nội dung chính sau:

  1. Đổi mới Đào tạo Bác sỹ Y khoa hệ đại học dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp. Đồng thời, xây dựng và tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực thực hành nghề nghiệp phục vụ cho kỳ thi chứng chỉ hành nghề.
  2. Đổi mới Chương trình đào tạo Chuyên khoa Ngoại – Sản theo chuẩn năng lực thực hành nghề nghiệp và chuẩn đầu ra theo hội nhập quốc tế.
  3. Tăng cường năng lực Đội ngũ giảng viên của các trường Đại học và các Bệnh viện nhằm hỗ trợ cho học viên làm trung tâm trong các khoá đào tạo – tạo ra năng lực thực hành nghề nghiệp cho các học viên sau đào tạo.

Đây cũng là hoạt động chính (hoạt động nền tảng) về đổi mới Đào tạo Nhân lực Y tế thuộc Hợp phần 1 Dự án “Giáo dục và Đào tạo Nhân lực Y tế phục vụ cải cách Y tế” (HPET), Bộ Y tế.

Sau lễ ký kết, Đoàn công tác của Bộ Y tế sẽ làm việc với các đối tác của Đại học Harvard để xây dựng các Dự án hợp tác song phương theo chỉ đạo chung của Lãnh đạo Bộ Y tế.

Một số hình ảnh GS. TS. Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế và Đoàn chuyên gia Việt Nam trong lễ ký kết hợp tác về đổi mới Đào tạo Nhân lực Y tế tại Hoa Kỳ: