Lễ Trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho đồng chí Vũ Thị Minh Hạnh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Bộ Y tế

Cập nhật 15/01/2021 | Lúc 1:35:17

Sáng ngày 15/01/2020, tại Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Bộ Y tế tổ chức Lễ Trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho đồng chí Vũ Thị Minh Hạnh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Bộ Y tế. Tham dự buổi Lễ có GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, TS. Phạm Văn Tác, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, cùng đại diện lãnh đạo của Văn phòng Bộ, Vụ Truyền thông thi đua và khen thưởng, Văn phòng Đảng ủy, Bộ Y tế và tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Viện Chiến lược và Chính sách Y tế.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Vũ Thị Minh Hạnh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Bộ Y tế.

Phát biểu tại buổi Lễ, GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế chúc mừng Viện Chiến lược và Chính sách y tế và cá nhân đồng chí Vũ Thị Minh Hạnh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Và đồng chí Vũ Thị Minh Hạnh cũng là cán bộ đầu tiên của Viện Chiến lược và Chính sách y tế được nhận phần thưởng cao quý này. Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động của Viện trong lĩnh vực nghiên cứu cung cấp bằng chứng và tư vấn vận động chính sách.

 Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị lãnh đạo Viện và toàn thể các cán bộ của Viện tiếp tục cố gắng phát huy những thành quả đã đạt được để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của ngành Y tế, tập trung vào một số nhiệm vụ cơ bản sau đây:

1. Tiếp tục tập trung ưu tiên và hoàn thành sớm một số nhiệm vụ nghiên cứu do Lãnh đạo Bộ giao phục vụ cho xây dựng chính sách như: Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho 12 khối ngành sức khỏe cho 11 trường đại học/học viện trực thuộc Bộ Y tế; Xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045 cho 5 lĩnh vực theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và cả quy hoạch các trường đại học y dược; Xây dựng Đề án đào tạo và phát triển nhân lực y tế cho khu vực khó khăn; Phối hợp với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo tổng hợp và xác định nhu cầu đào tạo nhân lực y tế trên toàn quốc để xây dựng kế hoạch đào tạo trong thời gian tới.

2. Chú trọng thực hiện các nghiên cứu dự báo cũng như các nghiên cứu cũng cấp bằng chứng cho xây dựng và triển khai chính sách phục vụ nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế.

3. Chủ động thực hiện vai trò phản biện, tư vấn và thực hiện các hoạt động vận động cho xây dựng chính sách của Ngành cũng như xây dựng các chính sách liên ngành cho bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn tin tưởng với sự đoàn kết, cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo Viện và toàn thể cán bộ Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Viện sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành trong thời gian tới cung cấp bằng chứng và thực hiện tốt việc tư vấn, vận động cho xây dựng chính sách./.