Nghị định quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Cập nhật 13/10/2017 | Lúc 7:49:53
Nhằm tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.
Download Nghị định: Nghi dinh 111 Vien Truong