Nghiệm thu Chương trình đào tạo điều dưỡng dựa trên năng lực do Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình thực hiện

Cập nhật 01/10/2020 | Lúc 2:23:38

Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo tổ chức cuộc họp Hội đồng chuyên môn nghiệm thu Gói Đổi mới chương trình đào tạo điều dưỡng dựa trên năng lực do Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình thực hiện, thuộc tiểu hợp phần 1.2, Dự án “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế”. Hội đồng do GS. TS Trần Văn Thuấn Thứ trưởng Bộ Y tế là Chủ tịch Hội đồng, TS. Phạm Văn Tác, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo là Phó Chủ tịch.

TS. Phạm Văn Tác, Cục trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp Hội đồng

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu thuộc Tiểu ban thường trực, Tiểu ban thư ký và Tiểu ban ngành Điều dưỡng theo Quyết định số 2774/QĐ- BYT ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Hội đồng đã xem xét thẩm định, đánh giá thực địa và nghiệm thu về mặt chuyên môn đối với các chương trình đổi mới đào tạo dựa trên năng lực, bao gồm chương trình khung, chương trình chi tiết, nâng cao năng lực giảng viên, lượng giá sinh viên, sách giáo khoa và tài liệu giảngdạy, cơ sở vật chất và trang thiết bị hỗ trợ đổi mới chương trình….

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu

GS. TS Nguyễn Công Khẩn, thành viên Hội đồng, nguyên Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Bà Nguyễn Kim Dung, Viện nghiên cứu Giáo dục Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh – Ủy viên

Bà Trần Thị Thuận, Chi hội Giáo viên Điều dưỡng Việt Nam – Ủy viên

Ông Phạm Đức Mục, Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam – Ủy viên