Phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng trường – Trường Đại học Y Hà Nội

Cập nhật 09/11/2020 | Lúc 8:12:31

Ngày 07 tháng 11 năm 2020, Hội đồng trường – Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức phiên họp lần thứ 2 để thông qua các nội dung quan trọng của Nhà trường. Tham dự phiên họp có 16 trong tổng số 17 thành viên của Hội đồng trường; GS.TS.BS Tạ Thành Văn – Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp; TS. Phạm Văn Tác – Phó chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo tham dự với tư cách là thành viên Hội đồng trường.

Tại phiên họp, PGS.TS.BS Trần Huy Thịnh – Thư ký Hội đồng trường trình bày Báo cáo Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường; các thành viên Hội đồng trường thảo luận góp ý Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường. Tiếp theo, Hội đồng trường thảo luận và biểu quyết thông qua cơ cấu nhân sự các Ban chuyên trách của Hội đồng trường. Cuối phiên họp, sau khi nghe tóm tắt Dự thảo Kế hoạch phát triển 05 năm Trường Đại học Y Hà Nội (2021 – 2025), Hội đồng trường đã tiến hành thảo luận góp ý bản Dự thảo.

GS. TS Tạ Thành Văn – Chủ tịch Hội đồng Trường

Theo kế hoạch, trong năm 2020 Hội đồng trường sẽ tiến hành phiên họp tiếp theo để thông qua các quy chế: Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Hà Nội; Quy chế Dân chủ cơ sở; Quy chế tài chính.

Phát biểu kết luận, GS.TS.BS Tạ Thành Văn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường đã tổng hợp và kết luận những vấn đề được thông qua tại phiên họp.
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng trường – Trường Đại học Y Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.

Các thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội tại phiên họp thứ 2

 Một số hình ảnh tại cuộc Họp Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội: