Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Cập nhật 16/11/2021 | Lúc 7:15:34

Ngày 16/11/2021, tại Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp đã diễn ra Hội thảo lấy ý kiến góp ý “Quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Hội thảo do TS. Trương Anh Dũng – Tổng Cục trưởng; TS. Đỗ Nam Khánh – Phó Tổng Cục trưởng và TS. Phạm Văn Tác – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đồng chủ trì. Tham dự cuộc họp có đại diện các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe bậc trung cấp và cao đẳng trên toàn quốc qua hình thức trực tuyến.

Giáo dục nghề nghiệp hiện nay vẫn còn phân bổ tập trung vào các khu đô thị lớn, một số địa phương có điều kiện kinh tế xã hội phát triển và chất lượng đào tạo không đồng đều. Do đó quy mô, cơ cấu và chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ngày càng cao, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, xu hướng tự động hóa, điện tử hóa, số hóa, tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

“Quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045” hướng tới mục tiêu hình thành mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa dạng, linh hoạt, tạo nền tảng phát triển giáo dục nghề nghiệp thích ứng với thị trường lao động, đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực, đáp ứng được mục tiêu trở thành một nước có nên công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Để giải quyết nội dung trên, Quy hoạch đã đưa ra 9 nhóm giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập của mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện tại cần thiết xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho giai đoạn tới – thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với đặc thù đào tạo khác với ngành nghề khác, Hội thảo đã nhận được ý kiến góp ý của các đại biểu từ các trường Cao đẳng, trung cấp. Phát biểu tại Hội thảo, TS. Phạm Văn Tác đánh giá cao “Quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, quy hoạch đưa ra 2 giai đoạn rất quan trọng và ý nghĩa với các dấu mốc phát triển của đất nước là 100 năm thành lập Đảng (2030) và 100 năm thành lập nước (2045) . TS. Tác cũng mong muốn Quy hoạch mạng lưới thể hiện rõ thể chế quản lý, định hướng phát triển cho 58 trường trung cấp khối ngành sức khỏe giai đoạn tới. Bộ Y tế, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo sẽ cùng Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp xây dựng và định hướng phát triển, hình thành các trường trọng điểm và chất lượng cạo. Nhân dịp này, TS. Phạm Văn Tác cũng chia sẻ với các đơn vị đào tạo về định hướng phát triển nhân lực của ngành y tế trong giai đoạn hiện nay cũng như tương lai, nhằm giúp các trường sớm đưa ra lộ trình phát triển cho bản thân, nhằm giúp ngành Y tế tránh được những thách thức về nhân lực.