Quy trình lấy mẫu xét nghiệm

Cập nhật 16/07/2021 | Lúc 3:15:30

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo chia sẻ video hướng dẫn cách gộp mẫu trong test nhanh phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.