Quyết định ban hành Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Răng Hàm Mặt

Cập nhật 23/08/2016 | Lúc 9:32:11

Ngày 23/8/2016, Bộ Y tế đã có Quyết định số 4575/QĐ-BYT về việc phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Răng Hàm Mặt”

Download:

  1. QD_4575_BYT
  2. Chuan NLCB BS.RHM_Final 23.8