Sơ kết hoạt động của Ban đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế

Cập nhật 11/08/2014 | Lúc 9:07:02

Ngày 9 tháng 8 năm 2014, Ban đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế đã tổ chức hoạt động Sơ kết 6 tháng cuối năm 2014.

Lễ sơ kết có sự tham dự và chỉ đạo của GS.TS Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế; GS.TS Nguyễn Công Khẩn – Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế; TS. Nguyễn Ngô Quang – Phó cục trưởng Cục KHNC&ĐT Bộ Y tế; GS.TS Trương Việt Dũng – Chủ tịch Ban ĐGĐĐ cùng toàn thể các thành viên trong Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế nhiệm kỳ 2012-2017.

05

Thứ trưởng Lê Quang Cường phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo GS.TS Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế đã đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học trong việc nâng cao y đức của cán bộ và nghiên cứu viên trong ngành y học Việt Nam, qua đó Thứ trưởng chỉ đạo Lãnh đạo Ban tiếp tục phát huy những điểm mạnh và khắc phục những yếu kém còn tồn tại theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới WHO để Ban ngày càng phát triển, hội nhập và bền vững.

Tại lễ sơ kết GS.TS Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế đã công bố quyết định 1915/QĐ – BYT ngày 02/06/2014 về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Bộ Y tế, nhiệm kỳ 2014, Thứ trưởng đã trao Quyết định khen thưởng cho các thành viên Ban đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Ban nói riêng và của ngành y tế nói chung.

06

Phó Cục trưởng Nguyễn Ngô Quang phát biểu

07

08

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Qua buổi Lễ sơ kết, các đại biểu đã được nghe những báo cáo của Văn phòng Ban về tình hình hoạt động của Ban trong 6 tháng đầu năm và phương hướng phát triển 6 tháng cuối năm, các đại biểu cũng đã được giới thiệu về Hướng dẫn quốc gia về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cùng với dự thảo về Hướng dẫn nghiên cứu tiền lâm sàng trong phát triển thuốc tương đương sinh học…

Người gửi: Ban đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học