Thẩm định năng lực đào tạo chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú của Khoa Y-Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Cập nhật 08/09/2022 | Lúc 8:36:18

Ngày 08/09/2022 đoàn thẩm định của Bộ Y tế do TS. BS Phạm Văn Tác – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo là trưởng đoàn đã làm việc với Khoa Y – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thẩm định năng lực đào tạo chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú chuyên ngành: Ngoại khoa, Tai Mũi Họng, Nhi khoa, Sản phụ khoa.

Thay mặt nhà trường, PGS.TS. Phạm Anh Vũ Thụy, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học báo cáo tóm tắt năng lực đào tạo của Trường và Hồ sơ xin nhận nhiệm vụ đào tạo chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú các chuyên ngành.

Theo đánh giá của đoàn thẩm định Khoa Y – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đủ điều kiện nhận nhiệm vụ đào tạo bác sĩ nội trú chuyên khoa cấp I chuyên ngành Ngoại khoa; chuyên khoa cấp I chuyên ngành Tai Mũi Họng, Nhi khoa và Sản phụ khoa. Để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng các quy định hiện hành, đề nghị Khoa Y-Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chỉnh sửa theo góp ý trong bản nhận xét của các chuyên gia.  Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ Khoa Y – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cần sớm gửi về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế để có cơ sở trình Lãnh đạo Bộ xem xét ra Quyết định giao nhiệm vụ mới cho Khoa.

Đoàn thẩm định chụp ảnh lưu niệm với Khoa Y – Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh